<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Wednesday, 20 December 2006

Selamat Datang

Assalamualaikum untuk semua. Ermmm pasti semua terkejut dengan tindakan saya ni, kan? Saya sendiri tak sangka ingin membuat perubahan mendadak begini. Secara tiba2 menukar blog dr blogdrive ke blogspot. saya pun tak tahu kenapa mahu bertindak sebegini.
Apa yg pasti... inilah blog terbaru saya sebelum saya bercadang menutup blog yg sebelum ini. InsyaALLAH jika berkesempatan, saya akan update selalu. Jika tidak... macam dululah agaknya.. hehe...
Ada beberapa kemusykilan yg timbul sebelum blog saya ini ditubuhkan. Nak tau apanya? Erm, awal2 sy nak beritau. Jgn konpius dgn website address sy. alamat sebenarnya http://damya-hanna.blogspot.com... ada sengkang di antara damya hanna. bukan *damyahanna* seperti sebelum ini. nak tau kenapa? sebab saya tak dapat mendaftarkan nama damyahanna untuk blog ini kerana ada makhluk ALLAH yg dah menggunakan nick name saya untuk blognye... so, jgn tersalah masuk pulak!
Akhir kata, selamat dtg ke blog baru saya... semoga perubahan ini adalah tindakan terbaik saya untuk mendekatkan diri kepada semua pengunjung sekalian... salam... :)
Damya Hanna~


Damya Hanna posted @ 9:42 pm