<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Monday, 25 December 2006

Selamat Pengantin Baru...

Assalamualaikum..
Tarikh keramat 24 Disember 2006 buat dua orang kazen lelaki saya telah pun berlalu. Alhamdulillah kenduri meraikan 'title' raja sehari nampaknya berjalan dengan lancar. Tapi... biasalah... apa yang kita rancangkan, kadang2 susah nak dicapai. Apa2pun... tahniah buah Fadli Amir Hj. Mohd Rosli dan pasangan serta adiknya Fauzee Amin Hj. Mohd Rosli dan pasangan yang mengadakan kenduri raja sehari secara serentak.
Di awal jam 8.00 pagi, saya dan saudara mara lain dah mula menjalankan tugas, memasang hiasan buat meja pengantin dan susunan di meja VIP. Kelam-kabut jugak bila tersedar, jam dah menunjukkan pukul11.00 tengahari. Tak sempat nak bersiap, tahu2 aje tetamu dah mula datang.
Nasib baik juga, saya menguruskan bahagiaan khemah VIP. jadi, tetamu saya kebykannya tiba lewat dan seiring dengan kedatangan mempelai.
Hampir jam 6.00 petang barulah segala-galanya selesai. Lega bila pakcik2 saudara dah mula mengemas kemah dan menyusun kerusi dan meja. walaupun letih, pengalaman semalam rasanya amat bermakna pada saya dan saudara mara sekalian. :p


Damya Hanna posted @ 11:26 am