<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Friday, 5 January 2007

Something about writing and reading

Assalamualaikum...
Nak cite apa hari ni ekk? Ermm... maya *my sis* dah abis cuti semester diz week. Nampaknya, kami dah kena mula berpacking untuk pulang ke rumah sewa next week. Apa perasaan sy erkk? Tak sabar pun ada, rasa resah pun ada. Al-maklum, lepas ni masa sy untuk mengadap internet gerenti kembali terhad seperti dulu. Sorry to say...
Seperti yang sy pernah mention sebelum ni, sy dah mula menulis novel yang ke-6. Alhamdulillah, idea tu mencurah-curah datang. kebetulannya saya sedang sibuk membaca sebuah buku inggeris yang agak chicky dan funny. Jadi, setiap kali sy menghadap lembaran novel inggeris itu, setiap kali jualah sy diburu rasa tidak sabar untuk menyiapkan novel ke-6. Tak taulah nape. Ada kaitan dengan membaca dan menulis ke? Serasanya ye...
Setiap kali kita membaca, otak kita akan berfungsi dan kita akan memikirkan pelbagai mesej yang disampaikan dalam pembacaan kita. dari situlah idea akan timbul dan pada saya, bila idea timbul... ia akan mempengaruhi gaya penulisan saya... apa pendapat saudara/i pula?


Damya Hanna posted @ 1:21 am