<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Tuesday, 20 February 2007

Marhaban Nisa NaqibaHai... asaalamualaikum untuk sumer. Apa kabar? hopefully sihat2 hendaknya. Ermm cuti dah pun habis. Esok macam biasalah nampaknya rutin harian akan bermula kan?

Saya pun malam nnti nak bersiap2 macam biasa balik ke shah alam. Tapi mungkin esok terpaksa menangguhkan dulu waktu kerja kerana ada urusan yg perlu diselesaikan.

18/2/07 tempohari adalah tarikh keramat buat anak sedara termuda yg baru saja lahir tak sampai 3 bulan... keluarga tercinta meraikan majlis akikah dan marhaban untuk si kecil Nisa Naqiba. Kebetulan, tarikhnye sama dengan hari ulangtahun ayahanda tercinta saya. Salam ulangtahun untuk abah... Hehe... usia semakin bertambah!

Alamak, 5 days to go! Tak sabar rasanya... Nak tau apa yg akan berlaku 5 hari nnti? Saya akan ceritakan nnti. Kalau cite sekarang, tak surprise lah kan? hehe... jumpa lagi... salam tuk sumer...Damya Hanna posted @ 12:10 pm