<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d-5968002239926344207', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Wednesday, 11 April 2007

Kehilangan...

Hi sumer... assalamualaikum. ketemu lg kite... sori sangat sebab lama dah tak jenguk blog. Atas sebab2 tertentu, terpaksa saya mengabaikan blog kesayangan saya ni untuk seketika.
Pertama sekali, kehilangan saya bukan disebabkan saya merajuk atau sengaja nak buat gimik tp sebenarnya, saya benar-benar tak punya kesempatan untuk mencatatkan sesuatu di sini. Ada kala, saya sempat menjenguk tp tak mampu luangkan masa untuk mengirim berita. Maaf sekali lg.
Sebenarnya, saya baru pulang dari Pulau Perhentian, Terengganu. Bercuti dengan kawan-kawan dari satu laman komuniti seramai 24 org. Pengalaman yang menarik dan indah. Sama seperti kenangan ketika saya ke korea. Hehe...
Seminggu sebelumnya, saya sibuk dengan kursus yang terpaksa dihadiri atas urusan perniagaan. Sekarang ni, saya akan dilimpahi pula dengan kerja-kerja mengemas kedai baru saya yang akan beroperasi mulai minggu depan secara rasminya. InsyaALLAH....
Cukup setakat ni dulu... salam... ;)
damya hanna


Damya Hanna posted @ 2:22 am