<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Monday, 2 July 2007

Sejenak...

Di pagi hari isnin yg ceria... saya nak kongsi satu cerita ngan kawan2 semua... saya dapat cerita ni dari adik sy yg mungkin membacanya dari emel yg diperolehi. Silalah menghayati dan amek moral di pengakhiran cerita.
DI sebuah perkampungan asli, terdapat 3 orang anak muda yang bernama Gaduh, Gila dan Otak. Satu hari, Gaduh hilang dengan tiba-tiba. Jadi, Gila dan Otak terus ke balai polis untuk membuat laporan.
Polis berkata : Ye encik. Boleh saya bantu?
Gila berkata : Saya nak cari Gaduh.
Polis terperanjat lalu memarahi Gila dengan berkata... "Eh, awak ni Gila ke?"
Gila pun menjawab dengan lurusnya. "Ye nama saya Gila!"
Polis itu mula naik angin. "Eh, takde Otak ke?"
"Ada... Otak kat luar!" Gila menjawab tanpa berfikir panjang.
Moral :: Jangan letak nama anak-anak anda seperti di atas... =))


Damya Hanna posted @ 11:57 am