<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Tuesday, 13 May 2008

A tribute to a person called friend...

Aku ada sorang teman
Namanya... ah, biarlah aku aje yg tahu
Dia seorang wanita
Masih single & available
Manis bertudung dan suke tersenyum
Satu ketika dulu kami pernah bersengketa
Bukan salahnya mahupun aku
Tapi keadaan yang menyebabkan aku terpaksa menyepikan diri.
Dek kerana rindukan persahabatan itu, aku muncul semula.
Dan kemunculanku disambut baik.
Dia tidak pernah berdendam. Sangat open minded orangnya.
Malah, selalu ada ketika sesiapapun ditimpa masalah.
Termasuklah aku!
Tetapi... adakah sesiapa yang sudi mendengar keluhannya ketika dia pula ditimpa bencana?
Ada sesiapakah yang sanggup menemani dan merawat kesedihan yang dialaminya akibat terluka dengan satu perkara?
Hasad dengki sentiasa ada pada setiap manusia. Tak mungkin tiada!
Kata orang, terlajak perahu boleh diundur. Terlajak bicara tidak sekali.
Tetapi pada aku, terlajak bicara yang terucap di bibir boleh dilupakan dgn peredaran waktu.
Namun, bagaimana pula dengan terlajak kata yang tercatat pada tulisan-tulisan yang bernoktah?
Aku yakin, ia akan jadi sejarah.
Ia akan menjadi bukti untuk tatapan pembaca.
Lalu, ia akan terpahat di dalam hati sehingga menyebabkan hati itu terluka dan kecewa.
Apa salahnya jika temanku itu suka meniru?
Sesiapapun di dunia ini pernah meniru?
Ada sesiapa yang tidak?
Aku tak percaya! Sungguh aku tidak percaya.
Bukankah sejak kecil lg kita sudah diajar untuk meniru?
Ya, kita diajar supaya meniru sunnah Nabi.
Kita diajar supaya mengikut apa yang diajar ibu bapa mahupun cikgu di sekolah.
Itukan meniru juga namanya!
Kasihan kau temanku! aku bersimpati atas kejadian yang menimpamu.
Aku tahu hatimu sedang bersedih...
Gara2 dirimu menjadi bahan umpatan rakan yg agak rapat dgnmu sendiri.
Moga kau tabah dan menerima dugaan yang mendatang.
Psti ada hikmah... Ya, pasti!


Damya Hanna posted @ 3:25 pm