<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Wednesday, 9 July 2008

Harapan...

Entah! Mungkin dia tak sedar apa yang dia lakukan! Yelah... secara logiknya pun, mana ada dalam dunia ni orang akan mengaku kalo dia saket jiwa. Kasihan, kan?

Ya... tadi memang ada rasa panas yang mengulit perasaan aku! Tipulah kalau takde. Tapi lama2 aku terasa seolah-olah perkara yg dibuatnya itu dah jadi lawak. Bila difikir-fikirkan... gelihati pun ada.

Bodohnya! Tersangat-sangat bodohnya aku kerana telah melayan kebodohan dirinya itu.
Betul nasihat yg aku terima. Kalo dilayan, memang membazir masa. Sudahlah satu kerja takkan menjadi... diri sendiri yang sakit hati. Orang jenisnya... takkan sedar dan takkan tahu apa yang dilakukan. Nasihat diberi pun, wat abis air liur aje...

Jadi, syabas buat diriku! Mgkin aku sudah berjaya membuktikan yang aku tidak sebodoh dirinya. Eh, hello...mendiamkan diri bukan bermakna aku takut okey! Tapi, aku sudah tidak mahu terjebak dalam kancah hina yang ada dalam dirinya. Untuk apa jika tiada keuntungan pun yg aku perolehi? Hanya akan menimbulkan bintik-bintik hitam dlm hati. Ya... bukankah syaitan sentiasa ada pada hati yang sudah rusak? Maka... semakin busuklah ia...semakin menjahanamkan jiwa.

Arghhh...sudah cukup cerita tentangnya! Aku ingin memulakan lembaran baru. Aku ingin melupakan tindakan 'ampes'nya itu.

Harap2 aku berjaya mengurangkan beban fikiran yg meracuni mindaku selama dua hari ini...

:: AMIN ::


Damya Hanna posted @ 10:40 am