<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Thursday, 23 April 2009

Nak jadi penulis? Sila Baca...

Ramai juga yang bertanya, khususnya melalui emel bagaimana caranya untuk menjadi seorang penulis? Apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan sesuatu karya? Atau cara-cara yang perlu diambil.

Sebenarnya, dah banyak kali juga aku menjawab soalan-soalan yang hampir serupa dan sering berkunjung ke dalam emel sehinggakan ada kala aku tak sempat nak menjawab soalan sama yang masuk di hari kemudiannya. Jadi, fikir punya fikir, seeloknya aku olah satu catatan khas untuk para pembaca dan peminat buku yang mempunyai minat untuk menulis. Jadi, lepas ni... jika soalan yang sama berkunjung ke emel, mereka hanya perlu merujuk ke dalam blog ku ini...

Di sini, ingin aku jelaskan, ia bukanlah tips yang wajib tapi lebih kepada pengalaman aku sendiri dalam melalui proses penghasilan sesuatu manuskrip sebelum ia dijadikan sebuah novel.

1. Rangka manuskrip yakni jalan cerita, watak-watak dan apa yang ingin ditulis sebelum memindahkannya dalam bentuk manuskrip penuh yang memuatkan dialog dan penceritaan mengikut format sendiri. Biasanya aku akan menaip di dalam Microsoft Words sebanyak 300 A4 dengan 1.2 space bar. Jangan risau tentang format manuskrip kerana semua itu akan diuruskan oleh pihak editor. Yang penting di sini ialah jalan cerita dan kekuatan watak-watak utama yang dibawa oleh seseorang penulis.

2. Hantar manuskrip yang siap diprint kepada syarikat penerbitan. Sertakan alamat dan nombor telefon untuk di hubungi bagi memudahkan kerja-kerja lanjutan. Jika diterima, syarikat akan menghubungi untuk meminta soft copy ataupun jika tidak, mereka akan memberitahu kekurangan manuskrip untuk diperbaiki.

Itu saja setakat ni. Hopefully, maklumat ini sangat berguna dan dapat membantu kalian yang mempunyai minat dalam dunia penulisan. Mungkin ia hanya maklumat yang sangat sedikit tapi percayalah, aku sendiri mula menulis dengan ilmu yang zero. Tiada guidelines dan hanya mengikut apa yang aku rasakan perlu. Di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan.... Selamat mencuba kepada kalian...

salam manis...


Damya Hanna posted @ 2:18 pm