<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Wednesday, 6 May 2009

Bismillahirrahmannirrahim...

Dengan Nama ALLAH yang Maha pemurah lagi Maha Penyayang

Demi matahari dan sinarnya di pagi hari
Demi bulan apabila ia mengiringi
Demi siang bila menampakkan diri
Demi malam apabila ia menutupi

Demi langit berserta seluruh binaannya
Demi bumi serta yang ada di hamparannya
Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya

Allah mengilhamkan sukma kefasiqan dan ketaqwaan
Beruntung bagi yang mensucikannya
Merugi bagi yang mengotorinya

(Petikan dari Al-Quran : Surah As-Syams)


Alhamdulillah. Kursus ESQ yang aku hadiri beberapa hari lepas sangat menginsafkan. 3 hari aku habiskan masa bersama beberapa rakan lain di PWTC sungguh-sungguh memberikan aku peluang untuk memperbaiki kesilapan diri.

Apa yang aku dapat melalui kursus ni, aku belajar menyerah diri kepada YANG MAHA ESA. Aku belajar menyayangi pengorbanan Rasulullah dan macam-macam lagi. Terasa betapa kerdilnya aku di sisi TUHAN. Terasa betapa jauhnya martabat aku dalam mendapat keredhaan ALLAH selama ini. Aduhai...

Sesungguhnya, Kursus ESQ banyak menyedarkan aku terhadap beberapa perkara berkenaan keimanan dan ketaqwaan yang selama ini tak pernah aku rasakan. Semua input yang diberikan amat bermakna. Sampai ke saat ni, aku masih teringat-ingat kandungan kursus. Malah aku masih terkenang-kenang segala aktiviti yang aku lalui. InsyaALLAH aku akan cuba menetapkan hati dan mempraktikkan apa yang telah aku perolehi melalui kursus ini.

Buat kalian, sama ada pengunjung tetap atau tidak. Atau mungkin pengunjung yang masuk secara tak sengaja di blog ku ini, terima kasih diucapkan. Aku ingin mengambil kesempatan memohon ampun dan maaf kepada sesiapa saja yang mungkin pernah berkecil hati dengan layananku selama ini. Buat rakan-rakan yang pernah aku sakiti, dengan kerendahan hati aku pohon keampunan. Semoga perhubungan kita kekal selamanya. AMIN...


Damya Hanna posted @ 4:36 pm