<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Wednesday, 22 July 2009

Aduhai...

Salam semua.

Hajat di hati memang nak reply komen-komen kalian. Terasa lama benar tak update blog. Terasa macam-macam cerita saya nak coretkan di sini. Tapi, apa boleh buat? Pengajian baru ni membuatkan saya dicemburui masa. Dalam kepala ni asyik terfikir-fikir tentang assignment. Nak tido, assignment. Bangun tido, assignment. Dalam kelas, assignment. Arghhh!!!! (Relakss! Relakss!)

Hampir sebulan di UKM, apa yang menarik tentang masters, kelas memang tak banyak & tak perlu fikir tentang peperiksaan akhir. Kedatangan pun tak berapa dititikberatkan. Tapi yang tensionnya, setiap subjek tu ada report, esei & presentation yang sgt detail. Masa yang diberi pulak terhad. Antara kerja-kerja yang sedang menanti,

1. Falsafah kesusateraan melayu - Pemikiran novel/cerpen sebelum perang (Grouping), (Individual presentation), Esei

2. Karya Kanun Melayu - A. Samad Said (Grouping), Norhayati Berahim (Individual), Esei

3. Kesusasteraan Lisan - Ringkasan artikel, bibliografi, esei panjang & kerja lapangan.

4. Teori & Falsafah Seni - Esei & kuiz
5. Metodologi Penyelidikan - Masih belum ada kerja.

Tension memang tension tapi semua ni saya kena lalui jugak untuk tamatkan kursus. Arghhh...sabar jelah!


Damya Hanna posted @ 9:35 pm