<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Thursday, 3 March 2011

Ingatan...

Assalamualaikum. Beberapa hari ni, saya asyik teringatkan arwah Abang Epul. Bila sendirian, saya asyik terkenangkan memori ketika beliau masih hidup. Moga ALLAH menempatkan rohnya di kalangan orang-orang yang soleh.


"Yang pergi tetap pergi. Yang hidup, harus meneruskan amanat ALLAH sebagai hamba-NYA dengan sebaik-baik mungkin."


Alhamdulillah… hari ni saya dapat menggerakkan manuskrip walaupun hanya beberapa perenggan. Sikit pun takpe, asalkan ada kemajuannya. Lega bila mendapati lagi 40% yang harus saya selesaikan. Tapi ada masanya, tetap ada rasa risau bila teringatkan yang isi-isi yang saya telah rangkakan seperti berterabur di sana-sini. Bukan apa, takut juga manuskrip ke-8 ni tak menepati selera pembaca yang mengikuti perkembangan karya saya. Mana satu, isinya tidak teratur menyebabkan jalan ceritanya jadi celaru. Aduhai…


Akhir-akhir ini, saya banyak terkenangkan raut rakan-rakan. Apakah khabar ke semuanya? Moga sihat2 selalu. Baik disamping keluarga mahupun teman-teman sekerja. Semoga kalian juga teringatkan saya di sini… Jika kalian bertanya tentang khabar saya, "Syukur kepada TUHAN, saya sihat-sihat aja."Damya Hanna posted @ 1:26 am