<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Tuesday, 1 March 2011

Pergi Tak Kembali... Moga rohnya dicucuri rahmat.

Salam.


Beberapa hari berlalu, saya tak sempat lagi meninggalkan sedikit coretan di sini. Cuma hari ni berkesempatan menulis sesuatu kerana saya ingin berkongsi sedikit berita.


Semalam, kelmarin dikejutkan dengan pemergian seorang ahli keluarga yang terlibat dalam kemalangan di Bukit Beruntung. Walaupun sudah lama tidak bersua, pemergian arwah pasti akan dirindui kerana beliau dikenali sebagai orang yang suka membantu dan rajin.


Arwah yang bernama Saiful Azidi Radzali, 31 tahun merupakan anak sulung kepada 4 orang beradik dan hubungan kami pula adalah saudara sepupu. Semasa kejadian, beliau dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Namun, kereta jenis Toyota Hilux dipercayai dipandu dalam keadaan laju sebelum bergesel dengan sebuah kereta jenis Peugeot. Mangsa tercampak keluar selepas kenderaannya berpusing beberapa kali. Kemudian, kenderaan itu menghempap badan mangsa yang meninggal di tempat kejadian. Semoga ALLAH mencucuri rahmat ke atas roh arwah dan menempatkan beliau di kalangan orang-orang beriman.


Sedikit berita ringkas boleh dilihat di http://ondscene.my/kemalangan/pemandu-maut-hilux-terbalik#more-7760Damya Hanna posted @ 12:28 am